Internetowa wersja Encyklopedii
  polishenglish 
 

Dobroczyńcy Powszechnej Encyklopedii Filozofii

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu składa podziękowanie osobom indywidualnym, firmom prywatnym oraz spółkom akcyjnym, dzięki pomocy których ukazuje się Powszechna Encyklopedii Filozofii. Dziękujemy:


I tom

Bankowi Depozytowo-Kredytowemu. Grupa PeKao w Lulbinie SA,
"Ruch" SA w Warszawie,
Rafinerii Trzebinia SA,
Rafinerii Czechowice-Dziedzice SA,
Galaxia,
Elektrowni Siersza w Trzebini,
PHU Starter-Częstochowa,
Agencji Handlowej B. Kmiecik i S-ka Katowice,
CZW Węglozbyt Katowice.

Słowa podziękowania raczą przyjąć następujące osoby:

Jacek Dębski,
Alfred Dudek,
Stanisław Gołąb,
Waldemar Jagiełło,
Bożena Koroczycka,
Marek Kononowicz,
Alojzy Krawczuk,
Wojciech Królak,
Bogusław Lepiarz,
Marek Lesisz,
Henryk Malesa,
Lucyna Matuszewska,
Mariusz Mendziuk,
Mirosław Michalski,
Lucjan Noras,
Mirosława Nykiel,
Marek Piotrowski,
Barbara Pszczółkowska,
Bernard Szweda,
Kazimierz Trębacz,
Anna Zaorska.

Wydanie I tomu dofinansowano z Komitetu Badań Naukowych

Szczególne podziękowanie Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu składa O. Tadeuszowi Rydzykowi, Dyrektorowi Radia Maryja, za wszechstronną pomoc, bez której trudno byłoby sfinalizować to przedsięwzięcie, oraz posłowi na Sej RP II kadencji Henrykowi Dyrdzie za stałą troskę i życzliwą pomoc w pracy na realizacją tego dzieła.


II tom

Dziękujemy firmom:

Spółce Pol-Was, Warszawa,
Fundacji Dobroczynności Atlas, Gdańsk,
Rafinerii Czechowice S.A.,
Wydawnictwu Prószyński i S-ka S.A., Warszawa,
Rafinerii Trzebinia S.A.,

Słowa podziękowania raczą przyjąć następujące osoby

Henryk Dyrda
Wacław Jopek
Grzegorz Kulikowski
Bogusław Lepiarz
Jerzy Okrzesa
Barbara Pszczółkowska
Jan Pyszko
Jerzy Rojecki
Roman Rojek
Anna i Jacek Skorupscy
Edward Wyciślok
Mariusz Zapałowicz

Szczególne podziękowania Polskie Towarzyststwo Tomasza z Akwinu składa OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II za pomoc w wydaniu drugiego tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii.


III tom

Dziękujemy następującym osobom prywatnym

Henrykowi Dyrdzie,
Jackowi Bauerowi,
Irenie Krajewskiej,
Jerzemu Okrzesie,
Markowi Piotrowskiemu,
Czesławowi Podgórskiemu,
Barbarze Pszczółkowskiej,
Romanowi Rojkowi,
Józefie Sałackiej,
Jackowi i Annie Skorupskim,
Pawłowi Świetlikowskiemu,
Edwardowi Wyciślokowi.


IV tom

Dziękujemy następującym osobom prywatnym:

Jackowi Bauerowi,
Bożenie Chojnackiej,
Henrykowi Dyrdzie,
Łucji Haber,
Ryszardowi T. Jędrczakowi,
Wacławowi Jopkowi,
Czesławowi Karwotowi,
Elżbiecie Kasprzyckiej,
Lucjanowi Królikowskiemu,
Irenie Krajewskiej,
Feliksowi Krausemu,
Marii i Andrzejowi Krzeptowskim,
Helenie Malickiej,
Franciszkowi Maślance,
Mieczysławie Mirosław,
Jerzemu Okrzesie,
Markowi F. Piotrowskiemu,
Barbarze Pszczółkowskiej,
Józefowi Rogowskiemu,
Jolancie i Romanowi Rojkom,
Annie i Jackowi Skorupskim,
Pawłowi Świetlikowskiemu,
Alicji Topczewskiej,
Pelagii Wszole,
Edwardowi Wyciślokowi,
Annie J. Zaorskiej,
Mariuszowi Zapałowiczowi.

Wydanie IV tomu dofinansowano z Komitetu Badań Naukowych

Prosimy także o przyjęcie serdecznych podziękowań:

KOŁO GÓRALSKIE WITOWIAN W CHICAGO wraz z Prezesem Józefem Giewontem i Zarządem
ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR'S POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED TORONTO wraz z Radą Dyrektorów


V tom

Prosimy o przyjęcie podziękowań następujące osoby:

Wilhelm Czarniak,
Henryk Dyrda,
o. Lucjan Królikowski,
Mieczysława Mirosław,
Jerzy Okrzesa,
Marek Piotrowski,
Karol Pytel,
Bernard Szweda,
Edward Wyciślok,
Anna Zaorska.

Prosimy także o przyjęcie serdecznych podziękowań

O. Tadeusza Rydzyka CSsR, DYREKTORA RADIA MARYJA
KOŁO GÓRALSKIE WITOWIAN W CHICAGO wraz z Prezesem Józefem Giewontem i Zarządem
KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI wraz z Prezesem Edwardem J. Moskalem

Wydanie V tomu dofinansowano z Komitetu Badań Naukowych


VI tom

Słowa podziękowania raczą przyjąć następujące osoby:

Rafał Czermak,
Henryk Dyrda,
Irena Krajewska,
Feliks Krause,
o. Lucjan Królikowski,
Mieczysława Mirosław,
Jerzy Okrzesa,
Barbara Pszczółkowska,
Bernard Szweda,
Edward Wyciślok,
Anna Zaorska,

Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych.


VII tom

Serdeczne wyrazy podziękowania dla następujących osób:

Rafał Czermak,
Henryk Dyrda,
Feliks Krause,
o. Lucjan Królikowski,
Mieczysława Mirosław,
Kazimierz Nawrat,
Jerzy Okrzesa,
Barbara Pszczółkowska,
Edward Wyciślok,
Anna Zaorska.

Wydanie tomu VII zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


VIII tom

Serdecznie dziękujemy następującym osobom:

Rafał Czermak,
Henryk Dyrda,
Feliks Krause,
Jerzy Okrzesa,
Barbara Pszczółkowska,
Anna Zaorska,
Edward Wyciślok

KOŁO GÓRALSKIE WITOWIAN W CHICAGO
wraz z prezesem Józefem Giewontem i Zarządem

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


IX tom

Serdecznie dziękujemy następuącym osobom:

Henryk Dyrda,
Artur Kisiel,
Feliks Krause,
Mieczysława Mirosław,
Barbara Pszczółkowska,
Edward Wyciślok,
Anna Zaorska

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


X tom

Serdecznie dziękujemy następuącym osobom:

Rafał Czermak,
Jan Krajewski,
Feliks Krause,
Jan Kulig,
Jerzy Okrzesa,
ks. Zdzisław Pawlak,
ks. Stanisław Płatek,
Anna Zaorska

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


« powrót

Copyright © 2010-2021 PTTA :: Wykonanie: Tomasz Żmuda