Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Doktoraty

1. Kreft D., Specyfika filozofowania w szkole lubelskiej, 1996 (Wydział Filozofii KUL);
2. Grabowski R. D., La concepción finalista del derecho natural en Mieczysław Albert Krąpiec, 1999 (Faculat Eclesiástica de Filosofía Universidad de Navarra);
3. Janowski J., Status prawa w tomizmie egzystencjalnym M. A. Krąpca, 1999 (Wydział Prawa i Administracji UMCS);
4. Fotta P., Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii realistycznej, 2002 (Wydział Filozofii KUL);
5. Sołtys A., Natura Boga w interpretacji przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, 2002 (Wydział Filozofii KUL - praca omawia poglądy M. A. Krąpca i L. Eldersa dotyczące natury Boga);
6. Degro I., Problem ludzkiej wolności i jej granic w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, 2004 (Wydział Filozofii KUL);
7. Rozkos M., Metafyzicko-antropologické základy závilosi pozitívneho práva od práva prirodzného v pon!ati sv. Tomáša Akvinského a Mieczysława Alberta Krąpca. Metafizyczno-antropologiczne podstawy zależności prawa stanowionego od prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca, 2005 (Wydział Filozofii KUL);
8. Gretka W., Teoria aktu i możności w wyjaśnianiu dynamizmu osoby ludzkiej w ujęciu Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, 2006 (Wydział Filozofii KUL).


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu