Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Książki

1. Maryniarczyk A., Metoda separacji a metafizyka, Lublin 1985 (omówienie m.in. poglądów M. A. Krąpca dotyczących separacji);
2. Dec I., Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław 1991 (pod nowym tytułem: Transcendencja człowieka w przyrodzie, wyd. 2, Wrocław 1994);
3. "Roczniki Filozoficzne" 39-40 (1991-1992) z. 1: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mieczysława Alberta Krąpca OP (zawiera m.in.: Z. J. Zdybicka, Filozof wierny rzeczywistości, s. 5-13; A. Marszelewska, Bibliografia prac profesora Mieczysława A. Krąpca OP, s. 15-34);
4. Bator A. P., Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999;
5. Janeczek S., Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee, Lublin 1999 (o M. A. Krąpcu m.in. s. 97-99);
6. Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2001 (zawiera m.in.: Z. J. Zdybicka, Filozof wierny prawdzie o rzeczywistości, s. 5-16; W. Chudy, Dziedziny badań i wykaz publikacji M. A. Krąpca, s. 17-38);
7. Besler G., Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Katowice 2002;
8. Krawczyk M., L'ente intenzionale come chiave nel dialogo tra la fenomenologia di R. Ingarden e il tomismo esistenziale di M. A. Krąpiec, Kraków 2005;
9. Akimjak A., Koncepcia filozofie kultúry v ponatí P.M. Alberta Krąpca OP. Koncepcja filozofii kultury w ujęciu O. M. Alberta Krąpca OP, Lublin 2006;
10. Niestrudzony sługa prawdy. Ojcu Profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2006;
11. J. Załoska, Fiłosofija rieligii lublinskoj szkoły, Minsk 2009 (m.in. o poglądach M. A. Krąpca);
12. Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca OP, praca zbior. Pod red. J. Tupikowskiego, Warszawa 2009 (zawiera m.in.: Z. J. Zdybicka, O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP (25 V 1921 - 8 V 2008) człowiek i filozof, s. 7-13; I. Dec, Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej (zarys problematyki), s. 15-28; S. Janeczek, M. A. Krąpiec OP - twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej, s. 29-42; A. Maryniarczyk, Rola Mieczysława A. Krąpca w Lubelskiej Szkole Filozoficznej, s. 43-61; P. Mazanka, Merytoryczna doniosłość metafizyki egzystencjalnej w ujęciu M. A. Krąpca, s. 63-74; J. Czarny, M. A. Krąpca koncepcja dobra na tle historii refleksji o dobru i sporu o wartości, s. 91-103; J. Tupikowski, Fakt śmierci jako akt pełni życia osobowego¸ s. 105-117 (na podstawie myśli M. A. Krąpca); K. Jóźwiak, Metafizyczny "fenomen" istnienia, s. 119-132 (o prawdzie u M. A. Krąpca));
13. Mądrość i troska. Wspomnienia o Ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu OP, Mikołów 2010; Zawiera m.in.: Życiorys O. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, 9-10; Z. J. Zdybicka, O. Prof. Mieczysław Albert Krąpiec - filozof i człowiek, 11-20; A. Maryniarczyk, Mieczysław A. Krąpiec a Lubelska Szkoła Filozoficzna, 21-36; T. Żeleźnik, Mądrość i troska. Ojcu Profesorowi Mieczysławowi A. Krąpcowi wspomnienie filzooficzne, 37-44; K. Wroczyński, Ze wspomnień o mistrzu - Ojcu Albercie Krąpcu, 45-47; M. Kempski, Majestatyczna pustka czy lęk przed wolnością, 49-56; H. Dyrda, Zrozumieć rzeczywistość, 57-63; A. Śliz, M. S. Szczepański, Człowiek i jego osobowość, 65-76; A. Wąsiński, W poszukiwaniu istoty miłości i rodzicielstwa jako drogi osobowego spełnienia człowieka... W świetle rozważań o istocie ludzkiego istnienia O. Mieczysława Alberta Krąpca, 77-85; S. Papież, Szczęśliwy naród, który ma filozofa, 87-89.
14. Polski Arystoteles XX wieku, red. A. Maryniarczyk, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2010 (w serii: "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP").
15. Promotor kultury klasycznej, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2011 (w serii: "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP");
16. W trosce o rozumienie człowieka, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2012 (w serii: "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP");
17. W trosce o prawo godziwe, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2013 (w serii: "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP").

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu