• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (7)
red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski

Spis treści

 1. Część I: O racjonalnym poznawaniu świata
  • Mieczysław A. Krąpiec OP - Podstawowe przestrzenie uprawiania filozofii
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Transcendentalia i pierwsze metafizyczne zasady fundamentem racjonalnego poznania świata
  • Henryk Kiereś - Poszukiwanie podstaw racjonalności poza kategoriami bytu, poznania i języka (w związku z tzw. przełomem postmodernistycznym)
  • Zofia J. Zdybicka USJK - Analogia i partycypacja w wyjaśnianiu rzeczywistości
 2. Część II: Formy analogicznego poznawania rzeczywistości
  Transcendentalia czy transcendentalizm?
  • Zbigniew Pańpuch - Wprowadzenie do dyskusji
  • Bogusław Paź - Racjonalistyczne źródła transcendentalizmu I. Kanta
  • Piotr Jaroszyński - Transcendentalia a wartości
  • Jan Sochoń - Transcendentalia a egzystencjały - filozoficzny protokół rozbieżności
  • Wojciech Chudy - Transcendentalizm jako zasada poznawcza procesualizmu
  Kategorie czy kategorializm?
  • Monika Walczak - Wprowadzenie do dyskusji
  • Peter Fotta OP - Kategorie Arystotelesa a poznanie istniejącego świata
  • Tadeusz Szubka - Kategorie językowe a problem racjonalnego poznania świata
  • Honorata Jakuszko - Aprioryczne kategorie Kanta a problem racjonalnego poznania świata
  • Stanisław Kiczuk - Niektóre kategorie logiczne a poznanie rzeczywistości
  Przyczyny czy emanacjonizm?
  • Przemysław Gut - Wprowadzenie do dyskusji
  • Edward I. Zieliński OFMConv - Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna
  • Paweł Gondek - Znaczenie przyczyny celowej w wyjaśnianiu rzeczywistości
  • Jan Czerkawski - Zagadnienie przyczynowości w tradycji pokartezjańskiej
  Analogia czy jednoznaczność?
  • Krzysztof Wroczyński - Wprowadzenie do dyskusji
  • Gabriela Besler - Analogiczność i racjonalność a metoda filozofii realistycznej M. A. Krąpca
  • Paweł Skrzydlewski - Analogia w determinacji praw ludzkiego działania praktycznego
  • Henryk Kiereś - Jednoznaczność/wieloznaczność czy analogia w teorii sztuki?
  • Agnieszka Lekka-Kowalik - Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej - możliwość powrotu do analogii?
  • Berthold Wald - Jedność osoby i pojęcie duszy u Arystotelesa
 3. Część III: O potrzebę analogii w filozofii
  • Podsumowanie dyskusji sekcyjnych
  • Berthold Wald - Czy potrzebujemy dzisiaj filozofii metafizycznie uzasadnionej
  • Dlaczego metafizyki nie da się zastąpić hermeneutyką filozoficzną
  • Mieczysław A. Krąpiec - Analogia w filozofii
« powrót

Copyright © 2016 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda