• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:


Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z AkwinuJedno z najważniejszych polskich wydawnictw naukowo-filozoficznych
o zasięgu międzynarodowym

Misją Wydawnictwa PTTA jest promocja klasycznej filozofii realistycznej, która jest bazą dla prawdziwie humanistycznej kultury i szkołą rzetelnego filozoficznego myślenia.

Towarzystwo obierając sobie za patrona św. Tomasza z Akwinu pragnie propagować styl filozofowania realistycznego, w którym Akwinata pozostaje niedoścignionym mistrzem. Styl ten przejawia się w nakierowaniu poznania filozoficznego na świat realnych osób i rzeczy, dostrzeżeniu faktu ich istnienia jako głównego i podstawowego problemu filozoficznego, który przed wszystkimi innymi domaga się wyjaśnienia. Uprawiana tak filozofia odpowiada na pytania dotyczące ostatecznej racji istnienia świata i człowieka.


Wydawnictwo PTTA upowszechnia wyniki badań naukowych w dziedzinie filozofii
na całym świecie, a także tworzy
forum udostępniania i wymiany osiągnięć rodzimych środowisk filozoficznych
z zachowaniem najwyzszych standardów merytorycznych i edytorskich.

Wśród priorytetowych działań Wydawnictwa PTTA
jest opracowanie i wydanie pierwszej polskiej 10-tomowej
Powszechnej Encyklopedii Filozofii oraz 2-tomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej
w języku polskim i angielskim
oraz w wersji internetowej i cyfrowej
dla upowszechnienia tych treści w obiegu międzynarodowym.

Wydawnictwo PTTA jest też twórcą unikatowych i cenionych oraz nagradzanych
serii wydawniczych o charakterze propedeutycznym, jak i zbiorów
materiałów konferencyjnych, jak i naukowych monografii
z dziedziny filozofii realistycznych, przekładów z języków klasycznych i nowożytnych,
studiów i komentarzy.DYSTRYBUCJA O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

- Publikacje Wydawnictwa PTTA są obecne w międzynarodowym obiegu naukowym.
- Jako oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino PTTA zapewnia udział w międzynarodowej sieci dystrybucji, korzystając z kontaktu z poszczególnymi oddziałami SITA oraz z dystrybutorami obecnymi na międzynarodowym rynku naukowym.
- Zapewnia ponadto współpracę z księgarniami, hurtowniami i punktami sprzedaży książki w całej Polsce.
- Współpracuje z licznymi bibliotekami oraz instytucjami życia naukowego w kraju i zagranicą.
- Posiada własną księgarnię internetową obsługującą klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na wszystkie książki opublikowane przez Wydawnictwo PTTA
- Prowadzi sprzedaż własnymi kanałami dystrybucji bez ograniczeń czasowych.

PUBLIKACJE

- Publikacje Wydawnictwa PTTA odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.
- Wydawnictwo PTTA publikuje liczne serie o zróżnicowanym charakterze, zarówno propedeutycznym - wprowadzającym do filozofii, jak i naukowym oraz popularnonaukowym.
- Współpracuje z blisko 600 autorami z Polski i z zagranicy.
- Wydawnictwo PTTA publikuje: monografie, studia, komentarze, przekłady z języków obcych (klasycznych i nowożytnych), prace zbiorowe, encyklopedie, słowniki, dialogi filozoficzne.
- Publikuje prace współczesnych autorów polskich, jak i prace dawne, oraz prace autorów zagranicznych wydawanych w przekładzie po raz pierwszy w Polsce.

REDAKCJA

- Wydawnictwo PTTA, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i edytorski, zatrudnia doświadczony zespół redaktorów.
- Zapewnia korektę językową, bibliograficzną, korekty poskładowe.
- Opracowuje projekty graficzne składu i okładek.

POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU
Katedra Metafizyki KUL
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
tel. 81 445 43 87; tel./fax. 445 43 88;
mail: tomasak@kul.pl
www.ptta.pl« powrót

Copyright © 2016 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda