• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Studia Gilsoniana

ptta „Studia Gilsoniana”
8, nr 1 (styczeń-marzec 2019)


Na treść numeru składają się następujące:
(1) artykuły:
- James D. Capehart: Gilson’s Notion of Theologism in The Unity of Philosophical Experience and Reason and Revelation in the Middle Ages
- Michał Chaberek: Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?
- Edward Macierowski: Philosophical Considerations for Fruitful Dialogue between Christians and Muslims
- Claudio Marenghi: El oscurecimiento del ser y su sustitución por la existencia [The Obscuring of Esse and Its Substitution by Existence]
- Catherine Peters: Hylomorphic Teleology in Aristotle’s Physics II
- Faustinus I. Ugwuanyi: Krąpiec on the Specificity of Man;
(2) recenzje książek:
- Jude P. Dougherty: Walter Kaufmann: Philosopher, Humanist, Heretic by Stanley Corngold
- Jason Morgan: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson
- Brian Welter: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson.

“Studia Gilsoniana”
8, no. 1 (January-March 2019)


The issue consists of the following
(1) articles:
- James D. Capehart: Gilson’s Notion of Theologism in The Unity of Philosophical Experience and Reason and Revelation in the Middle Ages
- Michał Chaberek: Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?
- Edward Macierowski: Philosophical Considerations for Fruitful Dialogue between Christians and Muslims
- Claudio Marenghi: El oscurecimiento del ser y su sustitución por la existencia [The Obscuring of Esse and Its Substitution by Existence]
- Catherine Peters: Hylomorphic Teleology in Aristotle’s Physics II
- Faustinus I. Ugwuanyi: Krąpiec on the Specificity of Man;
(2) book reviews:
- Jude P. Dougherty: Walter Kaufmann: Philosopher, Humanist, Heretic by Stanley Corngold
- Jason Morgan: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson
- Brian Welter: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson.

Wydawca: International Étienne Gilson Society, 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06410-2027, USA i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Al. Racławickie 14, 20-129 Lublin, Polska.
ISSN 2300-0066 (print)
ISSN 2577-0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena: 24 zł

zamów


ptta „Studia Gilsoniana”
7, nr 4 (październik-grudzień 2018)


Numer czasopisma poświęcony jest Powszechnej Encyklopedii Filozofii (PEF) wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Pierwsze wydanie PEF ukazało się w języku polskim w latach 2000-2009. Obecnie trwają prace nad wydaniem jej angielskiej wersji. Inicjatywie tej przyświecają trzy zasadnicze cele: po pierwsze, włączenie znaczącej grupy filozofów (ok. 700 autorów haseł) z Europy Centralnej w ogólnoświatowy dyskurs filozoficzny, który jak dotąd był im niedostępny; po drugie, przedstawienie i upowszechnienie zaproponowanego przez autorów haseł rozumienia świata, człowieka, ludzkiego działania, a także samej filozofii; po trzecie, umożliwienie szerokiej społeczności, posługującej się językiem angielskim, zapoznania się z dorobkiem filozoficznym szerokiego grona filozofów z kręgu kulturowego Europy Środkowej—w sposób szczególny z Polski.
W tym specjalnym numerze czasopisma „Studia Gilsoniana”, Czytelnik znajdzie wybór problemowych, przeglądowych i biograficznych haseł (w formie artykułów naukowych), które wkrótce ukażą się w angielskim wydaniu PEF. Są to następujące hasła: „Aborcja”, „Ateizm”, „Piękno”, „Cywilizacja”, „Człowiek”, „Étienne Gilson” i „Mieczysław Albert Krąpiec”.

“Studia Gilsoniana”
7, no. 4 (October-December 2018)


The issue is dedicated to The Universal Encyclopedia of Philosophy. It was first published in Polish by the Polish Society of Thomas Aquinas in 2000–2009. At present, it is being revised and prepared for publication in English. This initiative is guided by three fundamental goals: first, to include a significant group of philosophers (about 700 authors of The Encyclopedia) from central Europe in a worldwide philosophical discourse, which thus far has seemed inaccessible to them; secondly, to provide and disseminate the understanding—developed in different cultural and social traditions—of the world, man, human action, and that of philosophy itself; and thirdly, to give the English-speaking world an opportunity to learn about achievements of a wide range of philosophers from Central Europe, including in a special way those from Poland.
In this special issue of Studia Gilsoniana, the reader can find a selection of problem, review and biographical entries (in the form of academic articles) which will soon appear in the English edition of The Encyclopedia. The selection includes the entries for the following topics: “Abortion,” “Atheism,” “Beauty,” “Civilization,” “Man,” “Étienne Gilson,” and “Mieczysław Albert Krąpiec.”

Wydawca: International Étienne Gilson Society, 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06410-2027, USA i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Al. Racławickie 14, 20-129 Lublin, Polska.
ISSN 2300-0066 (print)
ISSN 2577-0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena: 24 zł

zamów

« powrót

Copyright © 2019 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda