• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:


Formularz kontaktowy

Twój adres email:

Treść:Uwaga: Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Doliczamy koszta wysyłki do wszystkich książek oprócz Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Wybierz serię:Powszechna Encyklopedia Filozofii
Na górę

egzemplarzy Powszechnej Encyklopedii Filozofii - całość w subskrypcji. Cena: 1 - 89,25 zł, 2 - 99,75 zł, 3 - 101,85 zł,
4 - 103,95 zł, 5 - 108,15 zł, 6 - 111,30 zł, 7 - 114,45 zł, 8 - 117,60 zł, 9 - 120,75 zł, 10 - 122,85 zł.

egzemplarzy 1 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 89,25 zł; detal. - 102,90 zł).

egzemplarzy 2 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 99,75 zł; detal. - 110,25 zł).

egzemplarzy 3 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 101,85 zł; detal. - 126,00 zł).

egzemplarzy 4 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 103,95 zł; detal. - 141,75 zł).

egzemplarzy 5 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 108,15 zł; detal. - 143,85 zł).

egzemplarzy 6 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 111,30 zł; detal. - 145,95 zł).

egzemplarzy 7 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 114,45 zł; detal. - 149,10 zł).

egzemplarzy 8 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 117,60 zł; detal. - 152,25 zł).

egzemplarzy 9 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 120,75 zł; detal. - 155,40 zł).

egzemplarzy 10 tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (subskrypcja - 122,85 zł; detal. - 156,45 zł).

Encyklopedia Filozofii Polskiej
Na górę

egzemplarzy Encyklopedii Filozofii Polskiej (1 i 2 tom) (subskrypcja - 197 zł; detal. - 263 zł).

Vademecum filozofii
Na górę

egzemplarzy Filozofia w studium teologii. Cena: 13,65 zł.

egzemplarzy Bóg czy sacrum?. Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy O Filozofii. Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy Jan Paweł II filozof i mistyk. Cena 16,80 zł.

egzemplarzy Pułapka ateizmu. Cena 23 zł.

egzemplarzy Osoba i społeczność. Cena 25 zł.

egzemplarzy Sztuka w kulturze. Cena 24 zł.

Biblioteka Filozofii Realistycznej
Na górę

egzemplarzy w subskrypcji Ludzka wolność i jej granice. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy w subskrypcji Człowiek jako osoba. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy w subskrypcji Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy w subskrypcji Człowiek i religia. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy w subskrypcji Człowiek i sztuka. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy w subskrypcji Człowiek i polityka. (subskrypcja - 25,20 zł; detal. 30,45 zł).

egzemplarzy Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Człowiek i kultura. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Człowiek wobec świata. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Człowiek i prawo naturalne. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Religia w kulturze. Studium z filozofii religii. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Język i świat realny. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

egzemplarzy Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Cena subskrybcja 25,20 zł, detal. 30,45 zł.

Zeszyty z metafizyki
Na górę

egzemplarzy 1 Zeszytu z metafizyki - Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy 2 Zeszytu z metafizyki - Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy 3 Zeszytu z metafizyki - Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy 4 Zeszytu z metafizyki - Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy 5 Zeszytu z metafizyki - Odkrycie wewnętrznej struktury bytów. Cena: 12,60 zł.

egzemplarzy 6 Zeszytu z metafizyki - O przyczynach, partycypacji i analogii. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy 7 Zeszytu z metafizyki - Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy. Cena: 14 zł.

egzemplarzy The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality. Cena: 17,85 zł.

egzemplarzy The Pluralistic Interpretation of Reality. Cena: 9,45 zł.

egzemplarzy The Realistic Interpretation of Reality. Cena: 21 zł.

egzemplarzy Rationality and Finality of the World of Persons and Things. Cena: 21 zł.

egzemplarzy About the Causes, Participation and Analogy. Cena: 22 zł.

Zadania współczesnej metafizyki
Na górę

egzemplarzy Poznanie bytu czy ustalanie sensów z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 14,70 zł.

egzemplarzy Rozum otwarty na wiarę z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 14,70 zł.

egzemplarzy Osoba i realizm w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy Błąd antropologiczny z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 17,85 zł.

egzemplarzy Metafizyka w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 22,05 zł.

egzemplarzy Analogia w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 22,05 zł.

egzemplarzy Substancja Natura Prawo Naturalne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki". Cena: 24,15 zł.

egzemplarzy Dusza Umysł Ciało. Cena: 26,25 zł.

egzemplarzy Spór o cel. Cena 26,25 zł.

egzemplarzy Spór o rozumienie filozofii. Cena 25,20 zł.

egzemplarzy Osoba i uczucia. Cena 28,35 zł.

egzemplarzy Spór o prawdę. Cena 28 zł.

egzemplarzy Spór o dobro. Cena 29 zł.

egzemplarzy Spór o piękno. Cena 31 zł.

egzemplarzy Spór o naturę ludzką. Cena 39 zł.

egzemplarzy Spór o początek i koniec życia ludzkiego. Cena 39 zł.

egzemplarzy Wokół antropologii Karola Wojtyły. Cena 33 zł.

Rozmowy z Ojcem Krąpcem
Na górę

egzemplarzy Porzucić świat absurdów. Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy Rozmowy o metafizyce. Cena: 14,70 zł.

egzemplarzy O człowieku. Cena 12,60 zł.

egzemplarzy O poznawaniu. Cena: 15,75 zł.

egzemplarzy O prawie. Cena: 17,00 zł (VAT wliczony).

egzemplarzy O polskiej kulturze humanistycznej. Cena: 17,00 zł (VAT wliczony).

egzemplarzy O sztuce. Cena: 13,00 zł.

egzemplarzy O etyce. Cena: 12,00 zł.

egzemplarzy On Man. Cena 15 zł.

egzemplarzy O Czeloweke. Cena 12 zł.

Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej
Na górę

egzemplarzy Metafizyka czy ontologia?. Cena 57,00 zł (twarda oprawa), 45,00 zł (miękka oprawa).

egzemplarzy Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu. Cena 59 zł (twarda okładka), 47 zł (miękka okładka).

egzemplarzy Religia w projekcie postmodernistycznym. Cena 50,00 zł (twarda oprawa), 40,00 zł (miękka oprawa).

egzemplarzy Religia a religioznawstwo. Cena 52,00 zł (twarda oprawa), 42,00 zł (miękka oprawa).

egzemplarzy Partycypacja bytu. Cena 51,00 zł (twarda oprawa), 41,00 zł (miękka oprawa).

egzemplarzy Osoba nową zasadą. Cena 52,00 zł (twarda oprawa), 42,00 zł (miękka oprawa).

Wykłady Otwarte imienia M. A. Krąpca
Na górę

egzemplarzy Polski Arystoteles XX wieku. Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy Promotor kultury klasycznej. Cena: 17,00 zł.

egzemplarzy W trosce o rozumienie człowieka. Cena 21,00 zł.

egzemplarzy W trosce o godziwe prawo. Cena: 20,00 zł.

egzemplarzy O uniwersytecie. Cena: 22,00 zł.

egzemplarzy O polityce. Cena: 23,00 zł.

egzemplarzy Pierwszy polski metafizyk. Cena: 24,00 zł.

Teksty-Przekłady-Komentarze
Na górę

egzemplarzy O duszy Aleksandra z Afrodyzji. Cena: 29 zł.

egzemplarzy Komentarza do "Hermeneutyki" Arystotelesa. Cena: 49 zł.

egzemplarzy Parafrazy "O duszy" Arystotelesa. Cena: 44 zł.

Scripta philosophiae classicae
Na górę

egzemplarzy Paradoks bezinteresownej miłości. Cena: 28 zł.

egzemplarzy W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa. Cena: 26 zł.

egzemplarzy W poszukiwaniu szczęścia. Cena: 25 zł.

egzemplarzy Szczęście a polityka. Cena: 30 zł.

egzemplarzy U podstaw pedagogiki personalistycznej. Cena: 30 zł.

The Lublin Philosophical School
Na górę

egzemplarzy The Lublin Philosophical School. Cena: 16,80 zł.

egzemplarzy Considerations on the Essence of Man. Cena: 21 zł.

Inne książki
Na górę

egzemplarzy Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby - problemy - terminy. Cena detal. 129 zł, subskr. 99 zł.

egzemplarzy Nihilizm teoretyczny i "śmierć metafizyki". Cena: 12,60 zł.

egzemplarzy Wierność rzeczywistości. Cena: 65 zł PROMOCJA: 43,05 zł.

egzemplarzy Tomizm - dla-czego?. Cena: 12,60 zł.

egzemplarzy Filozofia po nihilizmie. Cena: 14,70 zł.

egzemplarzy Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela. Cena: 19 zł. Nakład wyczerpany

egzemplarzy Trzecie żeglowanie. Cena: 15,75 zł.

egzemplarzy albumu Niestrudzony Sługa Prawdy. Cena: 52 zł.

egzemplarzy Filozofia o religii. Cena: 50,40 zł.

egzemplarzy Sztuka i realizm. Cena: 65 zł.

egzemplarzy Spór o Europę. Cena: 16 zł.

egzemplarzy Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Cena: 28 zł.

egzemplarzy Spór o cielesność. Cena: 28 zł.

egzemplarzy U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby. Cena: 35 zł.

egzemplarzy Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Cena: 28 zł.

egzemplarzy Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Cena: 25 zł.

egzemplarzy Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury. Cena: 37 zł.Dane zamawiającego:

Imię i nazwisko / firma

Ulica i numer domu / lokalu

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Dodatkowe uwagi (prosimy o zaznaczenie formy zamówienia przy pozycjach Powszechna Encyklopedia Filozofii i Biblioteka Filozofii Realistycznej: subskrypcja czy detal):


  


« powrót

Copyright © 2016 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda