• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Publikacje

Powszechna Encyklopedia Filozofii
O Encyklopedii...
ISBN 83-914431-0-9 (dla całości), format A4 (28-21cm)
   t. I (a-b), Lublin 2000, ss. 799, ISBN 83-914431-1-6
   t. II (c-d), Lublin 2001, ss. 837, ISBN 83-914431-4-0
   t. III (e-gn), Lublin 2002, ss. 829, ISBN 83-914431-8-3
   t. IV (go-iq), Lublin 2003, ss. 932, ISBN 83-918800-1-X
   t. V (ir-ko), Lublin 2004, ss. 934, ISBN 83-918800-7-9
   t. VI (kr-mc), Lublin 2005, ss. 980, ISBN 83-60144-05-2
   t. VII (me-pań), Lublin 2006, ss. 996, ISBN 83-60144-30-3
   t. VIII (pap-sc), Lublin 2007, ss. 995, ISBN 978-83-60144-06-0
   t. IX (se-ż), Lublin 2008, ss. 1009, ISBN 978-83-60144-17-6
   t. X (Suplement), Lublin 2009, ss. 975, ISBN 978-83-60144-27-5

Encyklopedia Filozofii Polskiej red. nauk. Andrzej Maryniarczyk
Nagroda Specjalna FENIKS 2012, Nagroda im. Wł. Pietrzaka 2012
Lublin 2011, t. 1: ss. 957, t. 2: ss. 947, ISBN 978-83-60144-46-6 (całość)
ISBN 978-83-60144-47-3 (t. 1), ISBN 978-83-60144-48-0 (t. 2), 28-21 cm

Słownik-Przewodnik filozoficzny. Osoby - problemy - terminy red. nauk. Andrzej Maryniarczyk
Wyróżnienie FENIKS 2013
Lublin 2012, ss. 767, ISBN 978-83-60144-60-2, 24-17 cm

Zeszyty z metafizyki (I-VI) Andrzej Maryniarczyk SDB
   Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości
   Fragmenty "Zeszytu 1"
   z. 1, Lublin 2006, wyd. III, ss. 123, ISBN 83-60144-04-4, 20,8-14,8 cm
   Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości
   Fragmenty "Zeszytu 2" (pdf)
   z. 2, Lublin 2004, wyd. II, ss. 158, ISBN 83-918800-6-0, 20,7-14,5 cm
   Realistyczna interpretacja rzeczywistości
   Fragmenty "Zeszytu 3" (pdf)
   z. 3, Lublin 1999, ss. 135, ISBN 83-909705-3-8, 20,7-14,5 cm
   Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy
   Fragmenty "Zeszytu 4"
   z. 4, Lublin 2000, ss. 154, ISBN 83-909705-8-9, 20,7-14,5 cm
   Odkrycie wewnętrznej struktury bytów
   Wprowadzenie
   z. 5, Lublin 2006, ss. 247, ISBN 83-60144-20-6, 20,8-14,9 cm
   O przyczynach, partycypacji i analogii
   Wprowadzenie
   z. 6, Lublin 2005, ss. 150, ISBN 83-60144-25-7, 20,8-14,9 cm
   Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy
   z. 7, Lublin 2015, s. 308, ISBN 978-83-60144-74-9, 20,7-14,5 cm

Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji Piotr Jaroszyński
Lublin 2017 (wyd. 2 poszerzone), s. 135, ISBN 978-83-60144-98-5, 21-14,5

Osoba nową zasadą Vittorio Possenti
przekł. Jarosław Merecki, Lublin 2017, ss. 350, ISBN 978-83-60144-97-8, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (6)

Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem Zofia J. Zdybicka
Lublin 2017, s. 321, ISBN 978-83-60144-95-4, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (5)

Rationality and Finality of the World of Persons and Things Andrzej Maryniarczyk
Translated from the Polish by Hugh McDonald
Lublin 2016, ss. 178, ISBN 978-83-60144-94-7, 21-15 cm
Series “Notebooks on Metaphysics” (vol. 4)

Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury Jan Sochoń
Lublin 2016, ss. 422, ISBN 978-83-60144-93-0, 21-15 cm

Considerations on the Essence of Man/Rozważania o istocie człowieka Karol Wojtyła
Translated by John Grondelski
Lublin 2016, ss. 221, ISBN 978-83-60144-92-3, 19-11,8 cm
Series “The Lublin Philosophical School” (vol. 2)

Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę Imelda Chłodna-Błach
Lublin 2016, ss. 312, ISBN 978-83-60144-89-3, ISBN 978-83-8061-222-8, 23,2-15,7 cm

Wokół antropologii Karola Wojtyły red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma
Lublin 2016, ss. 461, ISBN 978-83-60144-91-6, 20,5-14,5 cm
Seria „Zadania współczesnej metafizyki” (18)

Pierwszy polski metafizyk red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2016, ss. 258, ISBN 978-83-60144-90-9, 18,8-11,5 cm
Seria „Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP”

Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka Katarzyna Stępień
Lublin 2016, ss. 379, ISBN 978-83-60144-88-6, ISBN 978-83-8061-162-7, 23,2-15,7 cm

U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby Arkadiusz Gudaniec
Lublin 2016, ss. 520, ISBN 978-83-60144-87-9, ISBN 978-83-8061-161-0, 23,2-15,7

Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa Włodzimierz Dłubacz
Lublin 2015, ss. 246, ISBN 978-83-918800-4-3 (dla serii), ISBN 978-83-60144-85-5, 21,5-15,2 cm
Seria „Biblioteka Filozofii Realistycznej” (13) – dofinansowane przez MNiSZW

Parafraza „O duszy” Arystotelesa Temistiusz
Przekład z jęz. greckiego Monika A. Komsta
Lublin 2015, ss. 426, ISBN 978-83-60144-86-2, 21,5-15 cm
Seria „Teksty-Przekłady-Komentarze (3) – dofinansowane przez MNiSZW

U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie Barbara Kiereś
Lublin 2015, ss. 321, ISBN 978-83-60144-84-8, ISBN 978-83-8061-097-2, 22-14,5 cm
Seria „Scripta Philosophiae Classicae” (5) - Wyróżnienie FENIKS 2016

Spór o początek i koniec życia ludzkiego red. nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch
Lublin 2015, ss. 550, ISBN 978-83-60144-83-1, 20,8-15 cm
Seria „Zadania współczesnej metafizyki” (17)

Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem Zbigniew Pańpuch
Lublin 2015, ss. 370, ISBN 978-83-60144-82-4, ISBN978-83-8061-062-0, 23-15,4 cm

Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu Paweł Gondek
Lublin 2015, ss. 316, ISBN 978-83-60144-81-7, ISBN978-83-8061-055-2, 23-15,5 cm

O polityce red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2015, ss. 275, ISBN 978-83-60144-78-7, 18,8-11,5 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

Język i świat realny Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2015, ss. 373, ISBN 978-83-918800-4-3 (dla serii), ISBN 978-83-60144-73-2
Seria „Biblioteka Filozofii Realistycznej” (12)

O czelowiekie Mieczysław A. Krąpiec [rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel]
Przekład na jęz. rosyjski Jurij Załoska
Lublin 2015, ss 138, ISBN 978-83-60144-71-8, 19-11,5 cm
Seria "Bieciedy z Ptcom Krompecom”

The Realistic Interpretation of Reality Andrzej Maryniarczyk
Translated from Polish by Hugh McDonald
Lublin 2015, ss. 171, ISBN 978-83-60144-72-5
Series “Notebooks on Metaphysics” (vol. 3)

Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa Zbigniew Pańpuch
Lublin 2015, s. 304, ISBN 978-83-60144-80-0, ISBN 978-83-8061-098-9, 22-15 cm
Seria "Scripta Philosophiae Classicae" (4)

W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa Zbigniew Pańpuch
Lublin 2015, s. 331, ISBN 978-83-60144-76-3, ISBN 978-83-8061-016-3, 22-15 cm
Seria "Scripta Philosophiae Classicae" (3)

W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa Katarzyna Stępień
Lublin 2015, s. 379, ISBN 978-83-60144-77-0, ISBN 978-83-8061-054-5, 22-15 cm
Seria "Scripta Philosophiae Classicae" (2)

Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu Arkadiusz Gudaniec
Lublin 2015, s. 298, ISBN 978-83-60144-75-6, ISBN 978-83-8061-015-6, 22-15 cm
Seria "Scripta Philosophiae Classicae" (1)

Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji Piotr Jaroszyński
Wyróżnienie FENIKS 2016
Lublin 2015, s. 121, ISBN 978-83-60144-79-4, 21,3-15 cm

Spór o naturę ludzką red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec
Nagroda dla serii FENIKS 2016
Lublin 2014, ss. 614, ISBN 978-83-60144-66-4, 20,5-14,5 cm
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (16)

O uniwersytecie red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2014, ss. 184, ISBN 978-83-60144-70-1, 19-11,5 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" (5)

O etyce Z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia Piotr Jaroszyński
Lublin 2014, ss. 147, ISBN 978-83-60144-64-0, 19-11,5 cm
Seria "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia red. nauk. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta
Lublin 2014, ss. 1007, ISBN 978-83-60144-67-1, 24,7-17,5 cm

Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa św. Tomasz z Akwinu przekł. z języka łacińskiego Andrzej P. Stefańczyk
Lublin 2013, ss. 639, ISBN 978-83-60144-69-5, 21,5-15,2 cm
Seria " Teksty–Przekłady–Komentarze"

O duszy Aleksander z Afrodyzji przekł. z języka greckiego Monika E. Komsta
Lublin 2013, ss. 281, ISBN 978-83-60144-68-8, 21,5-15,2 cm
Seria " Teksty–Przekłady–Komentarze"

Spór o piękno red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch
Lublin 2013, ss. 473, ISBN 978-83-60144-65-7, 20,5-14,5 cm
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (15)

Sztuka w kulturze Henryk Kiereś
Lublin 2013, ss. 297, ISBN 978-83-60144-63-3, 19-11,5 cm
Seria "Vademecum filozofii"

Religia a religioznawstwo Zofia J. Zdybicka
Lublin 2013, ss. 400, ISBN 978-83-60144-59-6, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (4)

W trosce o godziwe prawo red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2013, ss. 184, ISBN 978-83-60144-62-6, 19-11,5 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" (4)

Osoba i społeczność Henryk Kiereś
Lublin 2013, ss. 361, ISBN 978-83-60144-61-9, ISBN 978-83-7702-608-3, 19-11,5 cm
Seria "Vademecum filozofii"

Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu Vittorio Possenti
przekł. Anna Fligel, Lublin 2012, ss. 483, ISBN 978-83-60144-43-5, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (3)

Spór o dobro red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
Lublin 2012, ss. 373, ISBN 978-83-60144-58-9, 20,5-14,5 cm
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (14)

Pułapka ateizmu Zofia J. Zdybicka
Lublin 2012, ss. 309, ISBN 978-83-60144-56-5, 19-11,5 cm
Seria "Vademecum filozofii" (5)

Religia w projekcie postmodernistycznym Jan Sochoń
Lublin 2012, ss. 344, ISBN 978-83-60144-54-1, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (2)

W trosce o rozumienie człowieka red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2012, ss. 225, ISBN 978-83-60144-57-2, 19-11,5 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" (3)

O sztuce Z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś
Lublin 2012, ss. 132, ISBN 978-83-60144-55-8, 19-11,5 cm
Seria "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

On Man The Reverend Professor Albert Mieczysław Krąpiec in Conversation with Romuald Jacob Weksler-Waszkinel]
transl. Weronika Hansen
Lublin 2012, p. 124, ISBN 978-83-60144-53-4, 19-11,5 cm
Series "Conversations with Father Krąpiec" (vol. 1)

Metafizyka czy ontologia Piotr Jaroszyński
Lublin 2011, ss. 500, ISBN 978-83-60144-52-7, 24-17 cm
Seria "Monografie i studia z filozofii realistycznej" (1)

The Pluralistic Interpretation of Reality Andrzej Maryniarczyk
Lublin 2011, ss. 156, ISBN 978-83-60144-51-0, 19-11,5 cm
Series "Notebook on Metaphysics" (vol. 2)

Spór o prawdę red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
Lublin 2011, ss. 411, ISBN 978-83-60144-50-3, 20,5-14,5
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (13)

Niestrudzony Sługa Prawdy
red. Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, M. Nawracała-Urban
Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978-83-60144-49-7, 33,7-22,8 cm

Promotor kultury klasycznej
red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Lublin 2011, s. 152, ISBN 978-83-60144-44-2, 19-11,5 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

O polskiej kulturze humanistycznej Mieczysław A. Krąpiec [rozmawia Piotr S. Mazur
Lublin 2011, ss. 183, ISBN 978-83-60144-42-8, 19-11,6 cm
Seria "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

O prawie Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2011, ss. 189, ISBN 978-83-60144-37-4, 19-11,6 cm
Seria "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

Religia w kulturze. Studium z filozofii religii Zofia J. Zdybicka
Lublin 2010, ss. 377, ISBN 978-83-60144-36-7
Seria "Biblioteka Filozofii Realistycznej" (11)

The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality Andrzej Maryniarczyk
Lublin 2010, ss. 131, ISBN 978-83-60144-46-1, 20,8-14,8 cm
Seria "Notebook on Metaphysics" (1)

Osoba i uczucia red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
Lublin 2010, ss. 547, ISBN 978-83-60144-34-3, 20,6-14,7
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (12)

Polski Arystoteles XX wieku red. A Maryniarczyk
Lublin 2010, ss. 113, ISBN 978-83-60144-33-6, 19,1-11,6 cm
Seria "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" (1)

The Lublin Philosophical School Mieczysław A. Krąpiec OP, Andrzej Maryniarczyk SDB
Lublin 2010, ss. 135, ISBN 978-83-60144-32-9, 19,1-11,6 cm

Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej red. W. Dłubacz
Lublin 2009, ss. 379, ISBN 978-83-60144-31-2

Człowiek i prawo naturalne Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2009, ss. 333, ISBN 978-83-60144-29-9, 21,5-15,2 cm
Seria "Biblioteka Filozofii Realistycznej" (10)

O poznawaniu Mieczysław A. Krąpiec [rozmawia Henryk Kiereś]
Lublin 2009, ss. 195, ISBN 978-83-60144-28-2, 19,1-11,6 cm
Seria "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

Spór o rozumienie filozofii red A. Maryniarczyk, K. Stępień
Lublin 2009, ss. 368, ISBN 978-83-60144-26-8, 20,6-14,7 cm
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (11)

Jan Paweł II filozof i mistyk Zofia J. Zdybicka
Lublin 2009, ss. 259, ISBN 978-83-60144-24-4, 19,1-11,5 cm
Seria "Vademecum filozofii" (4)

Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej Andrzej Maryniarczyk
Lublin 2009, ss. 209, ISBN 978-83-60144-22-0, 21,5-15,2 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej

Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
Lublin 2008, ss. 465, ISBN 978-83-60144-13-8, 20,6-14,6 cm
Seria "Zadania współczesnej metafizyki" (10)

O człowieku Mieczysław A. Krąpiec [rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel]
Lublin 2008, ss. 133, ISBN 978-83-60144-19-0 19,1-11,6 cm,
Seria Rozmowy z Ojcem Krąpcem

Człowiek i kultura Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2008, ss. 369, ISBN 978-83-60144-14-5, 21,5-15 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej

O Filozofii Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2008, ss. 189, ISBN 978-83-60144-18-3, 19,1-11,6 cm.
Seria Vademecum filozofii (3)

Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury Piotr Jaroszyński
Lublin 2008, ss. 431, ISBN 978-83-60144-12-1, 21,5-15 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej

Bóg czy sacrum? Zofia J. Zdybicka USJK
Lublin 2007, s. 241, ISBN 978-83-60144-09-1

Dusza Umysł Ciało z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (9), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień
Lublin 2007, ss. 522, ISBN 978-83-60144-07-7, 20,8-14,8 cm
Spis treści  Wprowadzenie

Człowiek i polityka. Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2007, ss. 359, ISBN 978-83-918800-4-3, 20,6-15,3 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 978-83-60144-08-4

Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu sztuki Henryk Kiereś
Lublin 2006, ss. 193, ISBN 83-60144-03-6, 20,6-15,3 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83-918800-4-4

Filozofia w studium teologii Berthold Wald, tłum. Joanna Jakuszko
Lublin 2006, ss. 141, ISBN 83-60144-02-8, 19-11,5 cm w serii Vademecum filozofii (1)

Trzecie żeglowanie. Filozofia bytu a przyszłość metafizyki Vittorio Possenti, tłum. Anna Fligel-Piotrowska, Jarosław Merecki SDS
Lublin 2006, ss. 147, ISBN 83-60144-01-X, 20,8-14,4 cm

Substancja Natura Prawo Naturalne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (8), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
Spis treści  Wprowadzenie (pdf)
Lublin 2006, ss. 512, ISBN 83-60144-35-4, 20,8-14,8 cm

Człowiek i religia Zofia J. Zdybicka
Lublin 2006, ss. 382, ISBN 83-60144-15-X, 21,5-15,2 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83-918800-4-4

Analogia w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (7), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski
Lublin 2005, ss. 471, ISBN 83-60144-00-1, 20,8-14,8 cm

Człowiek jako osoba Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2005, ss. 292, ISBN 83-918800-9-5, 21,5-15,2 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83-918800-4-4

Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne Mieczysław A. Krąpiec
Wprowadzenie i spis treści
Lublin 2005, ss. 230, ISBN 83-60144-10-9, 21,4-15,3 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83-918800-4-4

Ludzka wolność i jej granice Mieczysław A. Krąpiec
Lublin 2004, ss. 278, ISBN 83-918800-5-2, 21,5-15,3 cm
Seria Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83-918800-4-4

Metafizyka w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (6), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień
Lublin 2004, ss. 497, ISBN 83-918800-3-6, 20,9-14,8 cm

Błąd antropologiczny z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (5) red. A. Maryniarczyk, K. Stępień,
Spis treści  Streszczenia artykułów
Lublin 2003, ss. 407, ISBN 83-914431-9-1, 20,9-14,6 cm

Filozofia po nihilizmie Vittorio Possenti, tłum. Jarosław Merecki SDS
Lublin 2003, ss. 107, ISBN 83-918800-0-1, 20,8-14,4 cm

Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela Marie-Dominique Philippe, tłum. Krzysztof Kaczmarczyk,
Wprowadzenie  Nota o autorze  O tłumaczu
Lublin 2003, ss. 273, ISBN 83-918800-2-8, 20,8-14,6 cm

Rozmowy o metafizyce Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk
Fragmenty książki
Lublin 2002, ss. 117, ISBN 83-914431-6-7, 20,9-14,6 cm

Osoba i realizm w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (3/4) red. A. Maryniarczyk, K. Stępień,
Spis treści
Lublin 2002, ss. 311, ISBN 83-914431-5-9, 20,8-14,6 cm

Porzucić świat absurdów. Z o. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia ks. Jan Sochoń
Fragmenty książki
Lublin 2002, ss. 187, ISBN 83-914431-7-5, 20,9-14,6 cm

Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. M. A. Krąpca OP. red. Z.J. Zdybicka i in.
Spis treści
Lublin 2001, ss. 872, ISBN 83-909705-9-7, 24,5-17,2 cm;

Tomizm - dla-czego? Andrzej Maryniarczyk SDB
Fragmenty książki
Lublin 2001, ss. 101, wyd. II, ISBN 83-914431-3-2, 20,9-14,5 cm

Rozum otwarty na wiarę z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (2) red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec,
Spis treści
Lublin 2000, ss. 282, ISBN 83-909705-7-0 20,9-14,5 cm

Poznanie bytu czy ustalanie sensów? z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (1) red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek
Spis treści
Lublin 1999, ss. 245, ISBN 83-909705-4-6, 20,8-14,7 cm

Nihilizm teoretyczny i "śmierć metafizyki" Vittorio Possenti, tłum. Jarosław Merecki SDS
Fragmenty książki
Lublin 1998, ss. 175, ISBN 83-909705-0-3, 20,8-14,6 cm
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda