• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Część I: O rozumienie metafizyki
  • Mieczysław A. Krąpiec OP - Specyfika realistycznej metafizyki
  • Henryk Kiereś - Spór o koncepcję poznania metafizycznego
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Spór o przedmiot metafizyki realistycznej
 3. Część II: Dzieje metafizyki

 4. Problem esencjalizacji metafizyki
  • Piotr Jaroszyński - Wprowadzenie do dyskusji
  • Marian Wesoły - Parmenides z Elei - physikos i Parmenides Platona - dialektikos: Ku diaporetycznej wykładni metafizyki Arystotelesa
  • Edward I. Zieliński - Jana Dunsa Szkota rozumienie metafizyki i jej przedmiotu
  • Roman Majeran - Nominalistyczny konkretyzm, jego źródła i konsekwencje
  Problem ontologizacji metafizyki
  • Przemysław Gut - Wprowadzenie do dyskusji
  • Bogusław Paź - Geneza i teoria nowożytnej metafizyki reprezentacji (od św. Augustyna do Ch. Wolffa)
  • Jan Czerkawski - Metafizyki nowożytne a metafizyka klasyczna. Od Kartezjusza do Kanta
  • Honorata Jakuszko - Krytyka metafizyki tradycyjnej i perspektywy nowej metafizyki w pismach Immanuela Kanta
  Problem antropologizacji metafizyki
  • Zofia J. Zdybicka USJK - Wprowadzenie do dyskusji
  • Jarosław Jagiełło - Martina Heideggera ontologia fundamentalna jako próba stworzenia filozofii pierwszej
  • Wojciech Chudy - Hegla metafizyka pojęcia absolutnego
  • Zofia Majewska - Metafizyka "obiektywistycznego irrealizmu" (Edmund Husserl)
  Problem ideologizacji metafizyki
  • Agnieszka Lekka-Kowalik - Wprowadzenie do dyskusji
  • Tadeusz Szubka - Metafizyka schematów pojęciowych
  • Piotr Gutowski - Metafizyka zdarzeń i procesów
  • Paweł Bytniewski - Metafizyka hermeneutycznej interpretacji
 5. Część III: Perspektywy filozofii
  • Podsumowanie dyskusji panelowych
  • Vittorio Possenti - Filozofia po nihilizmie. Zadanie filozofii bytu i "trzecie żeglowanie"
« powrót

Copyright © 2016 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda