• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Informacje dotyczące prób deprecjonowania
dobrego imienia i dorobku o. M. A. Krąpca

Oświadczenie w sprawie naruszenia dóbr osobistych o. M. A. Krąpca

W związku z opublikowaniem książki Dariusza Rosiaka pt. „Wielka odmowa”, w której autor próbuje wykreować obraz o. M. A. Krąpca jako tajnego współpracownika SB – wszystkich zainteresowanych tym problemem informujemy, że:

1) Książka została napisana pod przyjętą wcześniej tezę, a mianowicie, że skoro Ojciec Krąpiec obronił KUL przed likwidacją, zaplanowaną przez władze komunistyczne, to na pewno musiał „dogadywać się” z ówczesną władzą, a zatem musiał być tajnym współpracownikiem. Aby tezę tę dowieść autor wkomponowuje postać Ojca Krąpca w opowieść o dwóch innych osobach: o zdeklarowanym agencie SB (E. Kotowskim) i działaczu niepodległościowym (J. Krupskim). W tym układzie Krąpcowi została przydzielona rola „gracza” z SB, którą miałby rzekomo prowadzić dla ocalenia KUL, jednak w grze tej został przechytrzony przez SB. Na czym to „przechytrzenie przez SB” miałoby polegać, nie jest jasne, skoro każdy, kto zna historię KUL-u z czasów komunizmu, wie, że chociaż KUL został przeznaczony do likwidacji przez władze komunistyczne, to właśnie dzięki staraniom Ojca Krąpca został ocalony i rozbudowany jako miejsce wolnych badań i poszukiwań naukowych.

WięcejW obronie KUL - przedśmiertna wypowiedz O. Krąpca

OdsłuchajGłos Profesora Stefana Sawickiego, byłego prorektora KUL, najbliższego współpracownika Ojca rektora Mieczysława A. Krąpca w debacie nt.: "Inwigilacji KUL przez służby bezpieczeństwa", która odbyła się 14 maja 2014 r

Ponieważ nie skorzystałem z możliwości wypowiedzi w książce p. Dariusza Rosiaka, chciałbym, aby dziś głos mój mógł być nieco dłuższy. Potrzebny jest bowiem do kilku poruszonych w niej spraw (dotyczących Uniwersytetu i jego rektora o. Mieczysława Krąpca) komentarz, pozwalający ukazać sytuację, w jakiej działał KUL w czasach PRL-u.

WięcejGłos w debacie nt. "Inwigilacji KUL przez służby bezpieczeństwa", która odbyła się 14 maja 2014 r.

Czytelnik książki D. Rosiaka na temat inwigilacji KUL dowie się, że była ona prowadzona przez Rektora i Służby Bezpieczeństwa. Czegoś bardziej absurdalnego można się tylko spodziewać po książce Orwella "Folwark zwierzęcy".

I. Dwie próby odebrania dobrego imienia.

Książka jest reportażem, który, jak sam autor oświadczał, powstała na zamówienie. Trudno więc ją traktować jako rzetelne studium, czy rzetelną próbę wyjaśnienia czegoś. Autor zrealizował więc określone zamówienie i ułożył materiał pod zamówioną tezę.

WięcejKUL w czasach zarazy - wywiad

Z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem, kierownikiem Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozmawia Adam Kruczek (Nasz Dziennik 24-25 maja 2014)

Jak Ksiądz Profesor sytuuje osobę i dzieło śp. ojca prof. Mieczysława Alberta Krąpca w perspektywie powojennych dziejów Polski?

– Moim zdaniem, należy on – obok Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły – do trzech głównych postaci, które najbardziej zaważyły na naszym życiu społeczno-kulturowo-religijnym po II wojnie światowej. Łączy ich m.in. to, że wszyscy trzej działali w skrajnie trudnych warunkach i sprostali powierzonym zadaniom.

WięcejWielka manipulacja wokół osoby Ojca Mieczysława Alberta Krąpca OP - Henryk Dyrda

Wybitny amerykański filozof Peter A. Redpath stwierdził, iż Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec był przez całe życie otoczony przez wrogów intelektualnych i wrogów politycznych. Po śmierci Ojca Krąpca (8 maja 2008 roku) ilość wrogów w stosunku do jego osoby i jego dzieła rośnie, czego dowodem są niedawno opublikowane dwie książki Dariusza Rosiaka.

Pierwsza – Człowiek o twardym karku poświęcona księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi i druga – Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista – rzecz dotyczy: Edwarda Kotowskiego funkcjonariusza wywiadu PRL, Janusza Krupskiego – dyrektora lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (zginął w katastrofie smoleńskiej) oraz Ojca Mieczysława Alberta Krąpca, wieloletniego (1970-1983) Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Więcej
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda